Assistance

W ramach programu Honda Assistance przysługuje Państwu wiele świadczeń, poniżej przedstawiono skrót najważniejszych informacji charakteryzujących poszczególne usługi, z których mogą Państwo skorzystać.

Świadczenia

 • Usprawnienie samochodu

  W przypadku unieruchomienia pojazdu na miejsce zdarzenia zostaje przysłany przedstawiciel pomocy drogowej, który dokonuje usprawnienia samochodu w miejscu, w którym pojazd się znajduje.

 • Holowanie samochodu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi

  Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe jego usprawnienie w miejscu unieruchomienia, pomoc drogowa odholowuje pojazd do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi.

 • Dostarczenie paliwa

  W przypadku braku paliwa w zbiorniku paliwa na miejsce unieruchomienia samochodu zostaje dostarczone właściwe paliwo w ilości pozwalającej na dojazd do najbliższej czynnej stacji paliw.

 • Samochód zastępczy

  Jeżeli samochód odholowany do stacji obsługi nie może być naprawiony tego samego dnia, mają Państwo możliwość bezpłatnego wynajmu samochodu zastępczego na okres naprawy - w zależności od modelu posiadanego samochodu maksymalnie na 3 lub 5 dni (Honda Legend).

 • Transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży

  Jeżeli samochód odholowany do stacji obsługi nie może być naprawiony tego samego dnia, mają Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego Państwa podróży innym środkiem lokomocji: taksówką, pociągiem I klasy lub samolotem.

 • Zakwaterowanie w hotelu kierowcy i pasażerów

  Jeżeli samochód odholowany do stacji obsługi nie może być naprawiony tego samego dnia, a odległość z miejsca zdarzenia assistance do miejsca Państwa zamieszkania przekracza 50 km, mogą Państwo skorzystać z możliwości zakwaterowania w hotelu czterogwiazdkowym na czas naprawy pojazdu - w zależności od modelu posiadanego samochodu na 3 lub 5 dni (Honda Legend).

 • Przechowywanie pojazdu na parkingu

  Jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia wymagającego interwencji assistance zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, mogą Państwo skorzystać z takiej możliwości w ramach programu Honda Assistance.

 • Odbiór pojazdu po naprawie

  Jeżeli unieruchomienie samochodu miało miejsce poza granicami Polski, mogą Państwo skorzystać z usługi polegającej na dostarczeniu naprawionego pojazdu do miejsca Państwa zamieszkania lub miejsca docelowego podróży. Istnieje również możliwość organizacji i pokrycia kosztów podróży jednej osoby po odbiór pojazdu - pociągiem I klasy lub samolotem.

 • Infolinia Prawna

  Trzy razy w ciągu każdego roku obowiązywania gwarancji pojazdu mogą Państwo skorzystać z telefonicznych usług prawnika dotyczących następujących kwestii prawnych z zakresu życia codziennego: prawo pracy, prawo konsumenckie, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo ubezpieczeniowe, pozostałe części prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych).

 • Przesyłanie aktów prawnych i wzorów umów

  Na Państwa życzenie otrzymają Państwo drogą elektroniczną akty prawne lub wzory umów dotyczące zakresu prawa objętego Infolinią Prawną.

 • Dla posiadaczy modelu Honda Legend: Usługi Concierge

  Posiadacze samochodów modelu Honda Legend mogą na każde życzenie skorzystać z odpłatnych usług organizacyjno-rezerwacyjnych, obejmujących m. in. organizację wypoczynku w wybranym miejscu, dostarczenie kwiatów, biletów i innych wskazanych towarów, dokonanie rezerwacji w restauracji, klubie sportowym, centrum biznesowym, stacji obsługi pojazdów itp.

 • W razie wypadku poza granicami Polski dla posiadaczy modelu Honda Legend - Informacja medyczna

  W razie wypadku uzyskają Państwo telefoniczne informacje lekarskie dotyczące sposobu dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji.

 • W razie wypadku poza granicami Polski dla posiadaczy modelu Honda Legend - Pokrycie kosztów leczenia

  W razie potrzeby udzielona zostanie Państwu pomoc medyczna niezbędna do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju albo kontynuację podróży zagranicznej. Świadczenie obejmuje konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, doraźną pomoc ambulatoryjną, zakup leków i środków opatrunkowych, pobyt w szpitalu wraz z koniecznymi zabiegami oraz naprawę lub zakup niezbędnych protez, okularów i innych środków pomocniczych.

 • W razie wypadku poza granicami Polski dla posiadaczy modelu Honda Legend - Transport i repatriacja

  W ramach programu zorganizujemy dla Państwa transport medyczny dostosowany do stanu Państwa zdrowia - do szpitala w miejscu aktualnego pobytu za granicą, do innej wskazanej placówki medycznej zdolnej do zapewnienia właściwej opieki medycznej, do miejsca zamieszania lub placówki medycznej na terenie Polski lub do kraju po zakończeniu leczenia.

 • W razie wypadku poza granicami Polski dla posiadaczy modelu Honda Legend - Wizyta osoby bliskiej

  Jeżeli konieczna będzie Państwa hospitalizacja, pokryjemy koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu osoby bliskiej do miejsca Państwa pobytu w szpitalu za granicą.

 • Tłumaczenia telefoniczne

  W trakcie podróży poza granicami Polski mogą Państwo w razie potrzeby skorzystać z telefonicznej pomocy w rozmowach z policją, służbami granicznymi i ośrodkami medycznymi.

 • Tłumaczenia formularzy

  W trakcie podróży poza granicami Polski mogą Państwo w razie potrzeby skorzystać z tłumaczenia formularzy związanych z zaistniałym zdarzeniem objętym ubezpieczeniem assistance.