Honda oraz chińska firma SenseTime będą prowadzić wspólne prace badawczo-rozwojowe nad autonomią pojazdów

dodano: 11.12.2017

Honda R&D Co., Ltd., spółka będąca własnością Honda Motor Co., Ltd., podpisała 5-letni kontrakt z SenseTime Group Limited, chińską firmą informatyczną specjalizującą się w badaniach nad sztuczną inteligencją. Kontrakt dotyczy wspólnych prac badawczo rozwojowych nad rozwiązaniami umożliwiającymi autonomiczną jazdę, które pozwoliłyby wyeliminować wypadki drogowe.

Firma SenseTime jest wysoko ceniona na całym świecie za wyniki swoich prac w dziedzinie techniki rozpoznawania obrazu, a w szczególności rozpoznawania obiektów ruchomych, co osiągnięto przy zastosowaniu głębokiego maszynowego uczenia, czyli jednej z najbardziej zaawansowanych technik w obszarze sztucznej inteligencji.

Wspólny projekt badawczy łączy techniki rozpoznawania ruchomych obiektów, opracowane przez firmę SenseTime, z algorytmami sztucznej inteligencji stworzonymi w Hondzie, dotyczącymi rozumienia scen, prognozowania ryzyka i planowania działań. W jego ramach, firmy opracują wysoko zaawansowane rozwiązania, które umożliwią sprawną, autonomiczną jazdę w obszarach miejskich.

Ponadto, prace badawcze nie będą ograniczone do autonomii jazdy, jako że planowane jest ich rozszerzenie na obszar robotyki.
 

Dziedziny współpracy badawczej firm Honda oraz SenseTime:

l Algorytmy sztucznej inteligencji do zastosowania w systemach autonomicznej jazdy

- Rozumienie scen: ocena sytuacji na drodze, ocena zachowań i intencji pieszych oraz kierowców innych pojazdów

- Prognozowanie ryzyka: przewidywanie przyszłej pozycji pieszych i pojazdów w oparciu o wyniki oszacowania sytuacji na drodze oraz intencji pieszych i kierowców pojazdów

- Planowanie działań: decydowanie o działaniach podejmowanych przez pojazd, takich jak zatrzymywanie, ruszanie i omijanie, a następnie planowanie trajektorii ruchu w oparciu o wyniki prognozowania ryzyka

l Zakrojone na szeroką skalę techniki komputerowe niezbędne do opanowania algorytmów uczenia się systemu sztucznej inteligencji

l Techniki implementacji oprogramowania sztucznej inteligencji w komputerowych systemach sterowania pojazdu

 
Noty dla wydawców:

Firma SenseTime

- Oficjalna nazwa firmy: SenseTime Group Limited

- Siedziba główna: Hong Kong, Chiny

- Aktywność biznesowa: planowanie, rozwój i wdrażanie usług opartych na technikach głębokiego uczenia maszynowego

- Przedstawiciel: Xu Li/ CEO

- Data założenia firmy: 13 października 2014

- Udokumentowane doświadczenia techniczne: przez dwa kolejne lata (2015 i 2016) firma SenseTime zajmowała pierwsze miejsce w konkursie ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), w którym oceniane są algorytmy wykrywania obiektów i klasyfikowania obrazów przy dużej skali działania